A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z №0-9

Laulusõnade tõlge eesti keelde Bananarama Link

Aah, ooh jah, aah
Hakkan sind tunnevad igav
Aah, ooh jah, aah
Aah, aah, ooh
(aah, aah)
Hakkan sind tunnevad igav
Hakkan sind tunnevad igav
Hakkan sind tunnevad igav
Hakkan sind tunnevad igav

Vaata klippi Bananarama - Link